cart
cart
USD
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • SEK
cart

BMX BIKE RIMS/WHEELS

Shop / BMX Bike
Filter
20 inch BMX carbon rim 406mm BSD 25mm wide 38mm deep

20 inch BMX carbon rim 406mm BSD 25mm wide 38mm deep

20INCH-FALCON-RIM
Moto G1-25mm wide-38mm deep

USD: 155+ Standard 330g+/-15

20 inch BMX carbon rim 406mm BSD 30mm wide 30mm deep

20 inch BMX carbon rim 406mm BSD 30mm wide 30mm deep

20INCH-FALCON-RIM
Moto G2-30mm wide-30mm deep

USD: 155+ Standard 310g+/-15

20 inch BMX carbon rim 406mm BSD 32mm wide 32mm deep

20 inch BMX carbon rim 406mm BSD 32mm wide 32mm deep

20INCH-FALCON-RIM
Moto G3-32mm wide-32mm deep

USD: 155+ Standard 350g+/-15

20 inch BMX carbon rim 451mm BSD 23mm wide 35mm deep

20 inch BMX carbon rim 451mm BSD 23mm wide 35mm deep

20INCH-FALCON-RIM
Alpha Moto-23mm wide-35mm deep

USD: 155+ Standard 320g+/-15